Moje prodejna

Praha 1

Potřebujete poradit s výběrem?

+420 737 279 015(Po–Pá 7:30–15:30)

Košík0

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.pompo.cz

(obchodní podmínky kamenných prodejen jsou k nahlédnutí v prodejnách)

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.pompo.cz je společnost POMPO spol. s r.o., se sídlem Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351, IČO: 25089595, DIČ: CZ25089595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 48765, emailové spojení: info.eshop@pompo.cz.
 2. Kupujícím je vždy spotřebitel, kterým je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li zájemcem o koupi zboží na www.pompo.cz právnická osoba, řídí se právní vztahy s prodávajícím zvláštními obchodními podmínkami, jejichž znění si lze vyžádat na tel. +420 737 279 015.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním objednávky zboží ze sortimentu prodávajícího a jejím odesláním prostřednictvím formuláře na e-shopu www.pompo.cz činí kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny a prodejní akce v e-shopu www.pompo.cz se mohou lišit od cen v kamenných prodejnách prodávajícího.
 3. Prodávající umožňuje úhradu kupní ceny dobírkou, kdy kupující platí kupní cenu až při převzetí zboží doručovateli nebo na poště, případně při osobním odběru v kamenné provozovně prodávajícího za poplatek 39 Kč.. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného, příp. manipulačního poplatku.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Prodávající upozorňuje, že fotografie zboží uvedené na e-shopu www.pompo.cz pochází od výrobce a prodávající nenese odpovědnost za jejich aktuálnost a přesnost. Fotografie v některých případech nemusí pokrývat všechny varianty výrobku, příp. výrobce může zahájit výrobu novější verze, aniž by starší obrázky aktualizoval.

 

3. Doručení zboží

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 7 dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen zboží při převzetí překontrolovat. Kupující si vybere konkrétní způsob doručení při vyplňování objednávky.
 2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím. Pokud si zákazník přebírá zboží na prodejně, převezme si doklady spolu se zbožím.

 

4.Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. Dle NOZ v této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od této lhůty. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Informaci o odstoupení od smlouvy a zboží k vrácení zasílejte na adresu:

POMPO, spol s r.o.
Eshop
Lidická 481
Unhošť 273 51

info.eshop@pompo.cz

Ostoupení od kupní smouvy ke stažení zde.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, jde-li o audio a video nosiče tak v originálním obale, a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží a uvedení do původního stavu nese kupující.
 4. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 5. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
 6. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 8. Vzor odstoupení od smlouvy, který lze pro tento účel využít, je přílohou těchto obchodních podmínek. Vzor foruláře je uveden níže.
 9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
 10. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 11. Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li se zbožím poskytnut ze strany prodávajícího také dar, je taková darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s tímto zbožím poskytnutý dar. V případě, že tento nebude vrácen prodávajícímu, bude tento dar považován za bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

Stručný přehled:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 • U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.

 

5. Práva z vadného plnění

Jakost při převzetí

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době v délce 24 měsíců nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 7. U vybraného zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rozšířenou smluvní záruku.

 

6. Reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

8. Spory

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Dozor nad dodržováním povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

10. Prohlášení Pompo spol. s r.o. k ochraně osobních údajů

Zákazník svým podpisem na přihlášce do věrnostního programu Pompo VIP výslovně souhlasí s tím, že společnost Pompo spol. s r.o. bude zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v přihlášce, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu každým daným členem, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu. Členové programu Pompo VIP berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat a Pompo spol. s r.o. tyto údaje zlikviduje. Pompo spol. s r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které od 25. května 2018 vstoupí v platnost. Osobní údaje jsou zpracovávány výlučně v rozsahu nutném pro řádné fungování programu pro účely anonymizovaných obchodních statistik a dále pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek, a to jakýmikoli komunikačními prostředky společnosti Pompo nebo spolupracujícími třetími osobami. Člen Pompo věrnostního programu bere na vědomí, že určení zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Aktuální informace o třetích osobách jsou dostupné na webových stránkách www.pompo.cz.

 

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem a registrací na www.pompo.cz dávám společnosti POMPO, spol. s r.o. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů a údajů mých dětí, konkrétně jména, příjmení data narození, bydliště, telefonu a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace a identifikace mých dětí pro marketingové účely správce, tj. nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Stvrzuji, že v mé přihlášce jsou správné kontaktní údaje a že jsem se seznámil/a s prohlášením společnosti Pompo spol s r.o., k ochraně osobních údajů. Svým podpisem uděluji souhlas společnosti Pompo spol. s r.o. se zpracováním mých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který od 25. května 2018 vstoupí v platnost, a to na dobu neurčitou, do doby odvolání svého souhlasu, případně do doby ukončení činnosti tohoto Pompo věrnostního programu. Beru na vědomí, že držitel Pompo věrnostní karty je povinen oznámit společnosti Pompo spol. s. r. o. změny osobních údajů uvedených v přihlášce. Souhlasím s tím, že budu informován/a o akčních nabídkách a ostatních klubových aktivitách jakýmkoli komunikačním prostředkem /přednostně e-mailem a poštou. Společnost Pompo spol. s r.o. neodpovídá za škody vzniklé zpožděným oznámením nebo neoznámením změny osobních údajů majitele Pompo věrnostní karty.

 

12. Závěrečné ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky, kupní smlouva a veškeré související právní vztahy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, v platném znění.
 2. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019

 

Upozornění:

 • U vybraných položek LEGO a Mattel a jiného vybraného zboží není možný odběr většího množství kusů (2 a více) na osobu.
 • U vybraných položek větších rozměrů může být následně požadována platba předem.
 • Vybrané položky větších rozměrů nelze zasílat na prodejnu.
 • Ceny na eshopu a v prodejnách se mohou lišit.

 

Vzor odstoupení od smlouvy

POMPO spol. s r.o.

Lidická 481

27351 Unhošť, okres Kladno

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vážení,

dne ________ jsem v internetovém e-shopu www.pompo.cz na základě objednávky č. ________, která byla potvrzena dne ______, objednal zboží __________ za cenu ______ ,- Kč. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne _________, kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.

Tímto si Vás dovoluji informovat, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na adresu firmy. Zaplacenou kupní cenu prosím vraťte bankovním převodem na můj účet č. _________ vedený u banky __________.

 

V ____ dne _____

________________

[Jméno]

Moje prodejna zavřít
Rezervace na prodejně zavřít

Jak probíhá rezervace na prodejně?

Rezervované zboží máte nyní přidané do košíku.

V košíku vyberte osobní odběr na prodejně a překontrolujte vybranou prodejnu, poté dokončete objednávku.

Následně vyčkejte na informační e-mail / SMS s informací, že zboží máte připravené na prodejně.

Moje prodejna

Praha 1

Potřebujete poradit s výběrem?

+420 737 279 015(Po–Pá 7:30–15:30)

Vytvořte si účet
a získejte výhody

 • nakoupíte za levnější VIP ceny
 • k narozeninám obdržíte dárkovou poukázku
 • k účtenkám se vrátíte
 • s nasbíranými Pompo body ušetříte 
  a čeká vás spousta dalších výhod

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.